Back to Top

Slovníček pojmů


OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY

Optimalizace pojistné ochrany je poskytování služeb pojišťovacími specialisty Petřík Brokers, a.s. v následných krocích:

Riziková analýza
Analýza stávajícího pojistného krytí
Návrh pojistné ochrany klienta
a v návaznosti dále
Uzavření pojistných smluv a jejich správa
Kontrola pojistného trhu

RIZIKOVÁ ANALÝZA

Naši makléři společně s rizikovými specialisty jednotlivých pojišťoven identifikují stávající rizika u klienta s ohledem na provozované činnosti, posoudí úroveň ochrany a zabezpečení, upozorní klienta na případné nedostatky a doporučí mu způsob jejich odstranění. Z prohlídky je pořízen zápis, který je nedílnou součástí ohodnocení rizik před zpracováním pojistné smlouvy.

ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO POJISTNÉHO KRYTÍ

V součinnosti s předchozím bodem je nutné zjistit rozsah nebo analyzovat stávající pojistné smlouvy, hodnoty pojistných částek, limity a odpovídající spoluúčasti k jednotlivým rizikům.

NÁVRH POJISTNÉ OCHRANY KLIENTA

Zpracujeme koncepci pojistné ochrany na základě rizikové analýzy, požadavků a potřeb klienta všech oblastí a rizik i v několika variantách; oceníme majetek klienta tak, aby se nedostal do stavu podpojištění, a tím nebyl následně při likvidaci pojistné události krácen na plnění; to vše se neobejde bez úzké spolupráce a vzájemné důvěry s klientem.

Doporučení přiměřené spoluúčasti a volba správné spoluúčasti má dopad na následné pojistné plnění (vyhodnotíme škody které v minulosti u klienta vznikly, jejich výši a počet).