Back to Top

Základní údaje


Petřík Brokers, a.s., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 983 652, e-mail: petrik@petrikbrokers.cz, IČ: 260 35 570.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1848.

Předseda představenstva Václav Petřík
mobil: 608 976 800, e-mail: petrik@petrikbrokers.cz

Společnost Petřík Brokers, a.s. je registrována Českou národní bankou /ČNB/ podle zákona č. 170/2018 Sb., § 6, jako samostatný zprostředkovatel.

Společnost má uzavřeno profesní pojištění v následujícím rozsahu:

Pojištění odpovědnosti za škodu zprostředkovatele pojištění v celkové výši 1,3 mil. Eur se spoluúčastí 5.000,- Kč.

Informace o kontaktech na jednotlivé makléře (vázané zástupce) a zprostředkovatele likvidace jsou uvedeny v sekci kontakty.

SPOLEČNOST JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTŮ

2015

Prověřená společnost

2016

Prověřená společnost

2017

Prověřená společnost

2016
2017

Spolehlivá firma

2017
2018

Spolehlivá firma

2018
2019

Spolehlivá firma