Back to Top

Řešení pojistné události


RYCHLÝ KONTAKT NA ZPROSTŘEDKOVATELE LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Bc. Jiří Kutta
+420 605 203 125
kutta@petrikbrokers.cz

Oldřich Musil
+420 602 266 061
musil@petrikbrokers.cz

Jan Šíma
+420 606 933 087
sima@petrikbrokers.cz

Petřík Brokers, a.s., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice, +420 387 983 652

Průběh likvidace a její vyřízení na pojišťovně sleduje společnost Petřík Brokers, a.s. (dále jen PB) a o jejím průběhu a ukončení informuje příslušného pracovníka klienta. PB také s pojišťovnou řeší případné nesrovnalosti při likvidaci a výpočtu pojistného plnění.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ — PODROBNÉ INFORMACE: DOPRAVNÍ NEHODY

 1. Je možné využít asistenčních služeb v rozsahu sjednaného pojištění, podrobnosti jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
 2. Ihned po jejím vzniku hlásit dopravní nehodu policii.
 3. Pojišťovny povinnost hlásit nehodu policii mají ve svých pojistných podmínkách.
 4. Příslušný pracovník klienta kontaktuje zprostředkovatele likvidace PB a předá základní informace o nehodě (telefonicky, mailem, faxem apod.)
 5. Zprostředkovatel likvidace PB nehodu předběžně nahlásí na příslušnou pojišťovnu a s klientem domluví způsob předání kompletních dokladů, aby byla zajištěna řádná likvidace škody.
  Zprostředkovatel likvidace PB zajistí s klientem (jeho zástupcem) návštěvu likvidátora pojišťovny a termín prohlídky poškozeného vozidla.
  Vyplní společně příslušný tiskopis „Oznámení pojistné události“ ve všech údajích, uvedou jméno a kontakt na osobu, která bude dále pověřena spoluprací při vyřízení škody s pojišťovnou. Oznámení musí být potvrzeno podpisem osoby oprávněné podepisovat a dále bude předáno na pojišťovnu. Dále je nutné doložit doklady potřebné pro vyčíslení vzniklé škody na poškozeném vozidle (faktury, dodací listy), kopii velkého technického průkazu, řidičského průkazu řidiče v době nehody.
 6. Klient zprostředkovateli likvidace PB doloží doklady ‚potřebné pro vyčíslení vzniklé škody na poškozeném vozidle (faktury, dodací listy apod.), kopii velkého technického průkazu, řidičského průkazu řidiče v době nehody.
 7. Zprostředkovatel likvidace PB zajistí předání dokladů na příslušnou pojišťovnu
 8. Relaci policie k dopravní nehodě a případné svolení leasingové společnosti s výplatou pojistného plnění (tzv. devinkulaci) si zajistí pojišťovna sama.

POŠKOZENÍ VOZIDLA, VANDALISMUS, ODCIZENÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO CELÉHO VOZIDLA

 1. Klient nebo jeho pověřený zástupce kontaktuje zprostředkovatele likvidace PB a sdělí mu potřebné informace k „Předběžnému ohlášení škodní události“ nebo s ním dohodne termín společné schůzky, na které se vyplní toto ohlášení a zprostředkovatel likvidace PB je předá na příslušnou pojišťovnu.
 2. Zprostředkovatel likvidace PB zajistí s likvidátorem pojišťovny termín prohlídky, vyplní příslušný tiskopis „Oznámení pojistné události“ ve všech údajích s příslušným pracovníkem klienta, uvede jméno a kontakt na osobu, která bude dále pověřena spoluprací při vyřízení škody s pojišťovnou a předá na pojišťovnu. Oznámení musí být potvrzeno podpisem osoby oprávněné podepisovat. U poškozeného vozidla nebo při odcizení části vozidla (např. autorádio apod.) doloží doklady potřebné pro vyčíslení vzniklé škody na poškozeném vozidle (faktury, dodací listy, opravenky)
 3. Doložit usnesení policie o zjištění nebo nezjištění pachatele trestného činu.
 4. Při odcizení celého vozidla bude pojištěný informován o dalším postupu likvidace pojišťovnou.
 5. Veškeré další doklady nutné pro likvidaci po dohodě zašle, předá pověřený pracovník klienta zprostředkovateli likvidace PB, který zajistí jejich předání na příslušnou pojišťovnu.
 6. Souhlas s vyplacením pojistného plnění u leasingu si zajišťuje pojišťovna sama.
 7. Ihned po zjištění trestného činu oznámit tuto skutečnost policii ČR.