Back to Top

Řešení pojistné události


RYCHLÝ KONTAKT NA ZPROSTŘEDKOVATELE LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Bc. Jiří Kutta
+420 605 203 125
kutta@petrikbrokers.cz

Oldřich Musil
+420 602 266 061
musil@petrikbrokers.cz

Jan Šíma
+420 606 933 087
sima@petrikbrokers.cz

Petřík Brokers, a.s., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice, +420 387 983 652

Průběh likvidace a její vyřízení na pojišťovně sleduje společnost Petřík Brokers, a.s. (dále jen PB) a o jejím průběhu a ukončení informuje příslušného pracovníka klienta. PB také s pojišťovnou řeší případné nesrovnalosti při likvidaci a výpočtu pojistného plnění.

POJIŠTĚNÍ POVINNÉHO RUČENÍ — PODROBNÉ INFORMACE: POKUD JE POJIŠTĚNÝ VINÍKEM DOPRAVNÍ NEHODY

  1. Vždy sepsat mezinárodní záznam o dopravní nehodě a uvést, kdo nehodu zavinil a zápis nechat podepsat všemi účastníky nehody
  2. Pojištěný vyplní příslušný tiskopis „Oznámení škodné události z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“ ve všech údajích a uvede jméno a kontakt na osobu, která bude pověřena spoluprací na vyřízení škody ze strany klienta. Oznámení musí být potvrzeno podpisem.
  3. Oznámení pojistné události s kopií velkého technického průkazu vozidla a s kopií řidičského průkazu řidiče vozidla v době nehody předá nebo odešle pověřený pracovník klienta makléři PB. Zprostředkovatel likvidace PB zajistí předání dokladů na příslušnou pojišťovnu
  4. Je možné využít asistenčních služeb v rozsahu sjednaného pojištění, podrobnosti jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

POJIŠTĚNÝ JE POŠKOZENÝ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

  1. Vždy vyplnit mezinárodní záznam o dopravní nehodě, uvést v něm viníka nehody a nechat záznam podepsat všemi účastníky nehody.
  2. Poškozený zjistí pojišťovnu, u které má viník dopravní nehody sjednané povinné ručení vozidla, které zavinilo dopravní nehodu.
  3. Prohlídku poškozeného vozidla provádí pojišťovna viníka dopravní nehody. V případě, že je tato pojišťovna nedostupná, provede prohlídku vozidla pojišťovna u které je klient pojištěn.
  4. Vyplnit tiskopis příslušné pojišťovny, kde je veden jako poškozený při dopravní nehodě. (Oznámení škodné události poškozeným)
  5. Tiskopis s dalšími doklady o způsobené škodě (faktury o opravě, dodací listy, kopie ŘP, TP) nutné pro likvidaci odešle pověřený pracovník klienta na adresu makléřské společnosti PB, která následně provede kompletaci a jejich předání příslušné pojišťovně.