Back to Top

Řešení pojistné události


RYCHLÝ KONTAKT NA ZPROSTŘEDKOVATELE LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Bc. Jiří Kutta
+420 605 203 125
kutta@petrikbrokers.cz

Oldřich Musil
+420 602 266 061
musil@petrikbrokers.cz

Jan Šíma
+420 606 933 087
sima@petrikbrokers.cz

Petřík Brokers, a.s., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice, +420 387 983 652

Průběh likvidace a její vyřízení na pojišťovně sleduje společnost Petřík Brokers, a.s. (dále jen PB) a o jejím průběhu a ukončení informuje příslušného pracovníka klienta. PB také s pojišťovnou řeší případné nesrovnalosti při likvidaci a výpočtu pojistného plnění.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI — PODROBNÉ INFORMACE: PŘI VZNIKU ŠKODY JE NUTNÉ

  1. Sepsat vlastními slovy „Zápis o škodě“, kde bude uvedeno datum vzniku škody, místo vzniku škody, kdo je poškozený, příčina škody, tj. co se poškozenému stalo a výše uplatňované náhrady škody ze strany poškozeného.
  2. Doložit všechny další doklady pro likvidaci škody, které má pojištění již k dispozici (pořizovací doklady na poškozené nebo odcizené věci, čestné prohlášení od poškozeného, relaci policie, bolestné apod.).
  3. Tyto doklady je nutné zaslat makléři PB –poštou, mailem, faxem atd.
  4. Zprostředkovatel likvidace PB zajistí s klientem nebo jeho pověřeným zástupcem návštěvu likvidátora pojišťovny a termín prohlídky. Vyplní společně příslušný tiskopis „Oznámení pojistné události“ ve všech údajích, uvedou jméno a kontakt na osobu, která bude dále pověřena spoluprací při vyřízení škody s pojišťovnou. Oznámení musí být potvrzeno podpisem osoby oprávněné podepisovat a dále bude předáno na pojišťovnu.
  5. Náhrada zdravotních pojišťoven — k ohlášení a zápisu o škodě je nutné doložit vyúčtování od zdravotní pojišťovny s uplatněním náhrady.
  6. Věci převzaté a věci užívané – doložit smlouvu o převzetí věci nebo potvrzení o převzetí věci.
  7. Při škodách způsobených zdravotní péčí je nutné doložení odborného medicínského vyjádření k nároku poškozeného.