Potřebujete petrikbrokers.cz

Optimalizace pojistné ochrany

Optimalizace pojistné ochrany je poskytování služeb pojišťovacími specialisty Petřík Brokers, a.s. v následných krocích:

Riziková analýza 
Analýza stávajícího pojistného krytí              
Návrh pojistné ochrany klienta  
a v návaznosti dále
Uzavření pojistných smluv a jejich správa 
Kontrola pojistného trhu
 

Sledujte počasí