Potřebujete petrikbrokers.cz

Návrh pojistné ochrany klienta

Zpracujeme koncepci pojistné ochrany na základě rizikové analýzy, požadavků a potřeb klienta všech oblastí a rizik i v několika variantách; oceníme majetek klienta tak, aby se nedostal do stavu podpojištění, a tím nebyl následně při likvidaci pojistné události krácen na plnění; to vše se neobejde bez úzké spolupráce a vzájemné důvěry s klientem.

Doporučení přiměřené spoluúčasti a volba správné spoluúčasti má dopad na následné pojistné plnění (vyhodnotíme škody které v minulosti u klienta vznikly, jejich výši a počet). 

 

 

Sledujte počasí