Potřebujete petrikbrokers.cz

Analýza stávajícího pojistného krytí

V součinnosti s předchozím bodem je nutné zjistit rozsah nebo analyzovat stávající pojistné smlouvy, hodnoty pojistných částek, limity a odpovídající spoluúčasti k jednotlivým rizikům.

 

 

Sledujte počasí