Potřebujete petrikbrokers.cz

Základní údaje

Petřík Brokers, a.s., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 983 652/4,
e-mail: zc.sr1556117610ekorb1556117610kirte1556117610p@kir1556117610tep1556117610, IČ: 260 35 570. Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1848.

Předseda představenstva Václav Petřík
tel.: 387 983 653, mobil: 608 976 800, e-mail: zc.sr1556117610ekorb1556117610kirte1556117610p@kir1556117610tep1556117610

Společnost Petřík Brokers, a.s. je registrována Českou národní bankou /ČNB/ podle zákona č. 38/2004 Sb., § 7, 8 a 10.

Zprostředkovatelskou činnost v odvětví životních a neživotních pojištění zajišťuje pod registrací:

  • Pojišťovací makléř pod číslem registrace 037317 PM
  • Pojišťovací agent pod číslem registrace 037316 PA
  • Samostatný likvidátor pojistných událostí pod číslem registrace 037885 SLPU

Společnost má uzavřeno profesní pojištění v následujícím rozsahu:

  • pojištění odpovědnosti za škodu zprostředkovatele pojištění – pojištění makléře a agenta – v celkové výši 3 mil. Eur se spoluúčastí 100.000,- Kč
  • pojištění odpovědnosti za škodu samostatného likvidátora pojistných událostí ve výši 1 mil. Eur se spoluúčastí 100.000,- Kč

Informace o kontaktech na jednotlivé makléře a zprostředkovatele likvidace jsou uvedeny v sekci kontakty.


PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

1993 Moravskoslezská Kooperativa pojišťovna a.s.

1994 Česká Kooperativa pojišťovna a.s.

1996 Raiffeisen pojišťovací makléřství s.r.o.

 

Sledujte počasí