Potřebujete petrikbrokers.cz

Kodex

Řídíme se etickými zásadami a dodržujeme Kodex etiky Asociace českých pojišťovacích makléřů, které jsme členem.

PDF ke stažení >>

 

Sledujte počasí