Potřebujete petrikbrokers.cz

Zprostředkování likvidace pojistné události

Pojistné události řeší s klienty naši makléři společně se zprostředkovateli likvidace; dle rozsahu PU, typu a rizika je vždy individuálně určen specialista, který řeší vše s klientem bezprostředně po oznámení škodní události; zprostředkováváme likvidaci škod různých rozsahů s cílem maximálního a včasného uspokojení požadavku klienta; v případě potřeby a požadavku klienta / např.u velkých škod katastrofických rizik / zabezpečujeme rychlé vyplácení záloh tak, aby si klient mohl bezprostředně po katastrofě zabezpečit nejdůležitější potřeby pro chod společnosti či domácnosti.

 

Podrobné informace k řešení pojistné události – pojistění odpovědnosti

Podrobné informace k řešení pojistné události – povinné ručení

Podrobné informace k řešení pojistné události – živel, krádež

Jak postupovat v případě dopravní nehody

 

Dokumenty ke stažení

Záznam o dopravní nehodě (PDF)

Prohlášení o zavinění (PDF)

Doporučený postup řidiče při dopravní nehodě (česky, PDF)

Doporučený postup řidiče při dopravní nehodě (Deutsch, PDF)

 

 

Sledujte počasí