Potřebujete petrikbrokers.cz

Pobočky a kontakty

Síd­lo spo­leč­nos­ti:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V. Tali­cha 1807/14
370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Tel.: 387 983 652
IČ: 26035570
DIČ: CZ 26035570
Spo­leč­nost je zapsá­na v obchod­ním rejstří­ku vede­né­ho Kraj­ským sou­dem v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, oddíl B, vlož­ka 1848.
Vede­ní spo­leč­nos­ti:
Vác­lav Pet­řík
Tel.: 387 983 652
Mobil: 608 976 800
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@kir1594719947tep1594719947

Daniel Náro­vec
Tel.: 387 983 652
Mobil: 725 064 306
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@cev1594719947oran1594719947

Pro­voz­ní oddě­le­ní:
Jin­d­ra Dvo­řá­ko­vá
Tel.: 387 983 652
mobil: 725 757 466
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@avo1594719947karov1594719947d1594719947

Svět­la­na Sed­láč­ko­vá
Tel.: 387 983 652
mobil: 608 976 801
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@avo1594719947kcald1594719947es1594719947

Zpro­střed­ko­va­te­lé likvi­da­ce pojist­ných
udá­los­tí:
Bc. Jiří Kut­ta

mobil: 605 203 125
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@att1594719947uk1594719947

Oldřich Musil
mobil: 602 266 061
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@lis1594719947um1594719947

Jan Šíma
mobil: 606 933 087
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@ami1594719947s1594719947

Obchod­ní zastou­pe­ní Havlíč­kův Brod:
Len­ka Liš­ko­vá DiS.
mobil: 604 255 903
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@lav1594719947oksil1594719947
Obchod­ní zastou­pe­ní Tře­boň:
Zuza­na Krej­čí­řo­vá
mobil: 721 222 713
e-mail: zc.sr1594719947ekorb1594719947kirte1594719947p@avo1594719947ricje1594719947rk1594719947
 

Sledujte počasí