Potřebujete petrikbrokers.cz

Pobočky a kontakty

Síd­lo spo­leč­nos­ti:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V. Tali­cha 1807/14
370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Tel.: 387 983 652
IČ: 26035570
DIČ: CZ 26035570
Spo­leč­nost je zapsá­na v obchod­ním rejstří­ku vede­né­ho Kraj­ským sou­dem v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, oddíl B, vlož­ka 1848.
Vede­ní spo­leč­nos­ti:
Vác­lav Pet­řík
Tel.: 387 983 652
Mobil: 608 976 800
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@kir1585562326tep1585562326

Daniel Náro­vec
Tel.: 387 983 652
Mobil: 725 064 306
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@cev1585562326oran1585562326

Pro­voz­ní oddě­le­ní:
Jin­d­ra Dvo­řá­ko­vá
Tel.: 387 983 652
mobil: 725 757 466
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@avo1585562326karov1585562326d1585562326

Svět­la­na Sed­láč­ko­vá
Tel.: 387 983 652
mobil: 608 976 801
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@avo1585562326kcald1585562326es1585562326

Zpro­střed­ko­va­te­lé likvi­da­ce pojist­ných
udá­los­tí:
Bc. Jiří Kut­ta

mobil: 605 203 125
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@att1585562326uk1585562326

Oldřich Musil
mobil: 602 266 061
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@lis1585562326um1585562326

Jan Šíma
mobil: 606 933 087
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@ami1585562326s1585562326

Obchod­ní zastou­pe­ní Havlíč­kův Brod:
Len­ka Liš­ko­vá DiS.
mobil: 604 255 903
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@lav1585562326oksil1585562326
Obchod­ní zastou­pe­ní Tře­boň:
Zuza­na Krej­čí­řo­vá
mobil: 721 222 713
e-mail: zc.sr1585562326ekorb1585562326kirte1585562326p@avo1585562326ricje1585562326rk1585562326
 

Sledujte počasí