Potřebujete petrikbrokers.cz

Pobočky a kontakty

Síd­lo spo­leč­nos­ti:
Pet­řík Bro­kers, a.s.
V. Tali­cha 1807/14
370 05 Čes­ké Budě­jo­vi­ce
Tel.: 387 983 652
IČ: 26035570
DIČ: CZ 26035570
Spo­leč­nost je zapsá­na v obchod­ním rejstří­ku vede­né­ho Kraj­ským sou­dem v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, oddíl B, vlož­ka 1848.
Vede­ní spo­leč­nos­ti:
Vác­lav Pet­řík
Tel.: 387 983 652
Mobil: 608 976 800
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@kir1574112676tep1574112676

Daniel Náro­vec
Tel.: 387 983 652
Mobil: 725 064 306
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@cev1574112676oran1574112676

Pro­voz­ní oddě­le­ní:
Jin­d­ra Dvo­řá­ko­vá
Tel.: 387 983 652
mobil: 725 757 466
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@avo1574112676karov1574112676d1574112676

Svět­la­na Sed­láč­ko­vá
Tel.: 387 983 652
mobil: 608 976 801
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@avo1574112676kcald1574112676es1574112676

Zpro­střed­ko­va­te­lé likvi­da­cí pojist­ných
udá­los­tí:
Ing. Josef Hrd­lič­ka
Tel.: 387 983 652
mobil: 602 265 640
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@akc1574112676ildrh1574112676

Bc. Jiří Kut­ta
mobil: 605 203 125
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@att1574112676uk1574112676

Oldřich Musil
mobil: 602 266 061
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@lis1574112676um1574112676

Jan Šíma
mobil: 606 933 087
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@ami1574112676s1574112676

Obchod­ní zastou­pe­ní Havlíč­kův Brod:
Len­ka Liš­ko­vá DiS.
mobil: 604 255 903
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@lav1574112676oksil1574112676
Obchod­ní zastou­pe­ní Tře­boň:
Zuza­na Krej­čí­řo­vá
mobil: 721 222 713
e-mail: zc.sr1574112676ekorb1574112676kirte1574112676p@avo1574112676ricje1574112676rk1574112676
 

Sledujte počasí